Lies Reinink, 1946

Eieren en bloemen hebben een grote symbolische waarde voor de mens. Het ei is het symbool van nieuw leven. Bloemen zijn het symbool van meeleven bij blijde en minder blijde gebeurtenissen. Interesse in de natuur en deze symbolische waarden zijn de grondslag voor mijn kunstuitingen. De technieken van het bewerken van eieren heb ik me in de loop van de jaren eigen gemaakt en ontwikkeld. De techniek van het Japans bloemschikken heb ik geleerd tijdens mijn Ikebana opleiding. De toepassing van nieuwe technieken bij het ontwerpen van de objecten en nieuwe ontwikkelingen binnen de Ikebana, zorgen steeds weer voor een uitdaging bij het beoefenen van beide kunstvormen.

“Op mijn bloemenweg

zie ik een eierschaal

in de stille morgen.”